www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.
Чиста енергия за Вашия дом!

Сметки за месец септември

Печат

Уважаеми абонати!   
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец септември 2015 г.  са изготвени и вече могат да бъдат платени на касите на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в ж.к. ”Славейков”, ж.к. “Лазур” и ж.к. “Изгрев”, на касите на "Български пощи" ЕАД, по банков път и чрез системите "ePay", "Easypay", "Transcard" или "iCARD"  (https://
www.icard.bg), както и на касите на RN-TV.

 

Подготовка за отоплителния сезон

Печат

Image“Топлофикация-Бургас” ЕАД  уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящия отоплителен сезон е необходимо живущите да преустановят ремонтите, да запълнят вътрешните отоплителни инсталации на входовете, както и да предоставят ключове от абонатните станции в съответните районни бази на  “Топлофикация-Бургас” ЕАД, ако са извършили подмяна на бравите.  Запълването на вътрешните отоплителни инсталации е необходимо да се извърши при отворени радиаторни и терморегулаторни вентили на всички отоплителни тела (радиатори) по апартаменти.  С цел да се избегнат наводнения и щети в жилищата на клиентите, отоплението ще бъде пускано само в абонатните станции със запълнена вътрешна отоплителна инсталация. 

Във връзка с временното понижение на средно денонощните температури, клиентите които желаят отоплението им да бъде пуснато, трябва да представят в съответните районни бази молба и протокол подписан от 2/3 от живущите.

 

Цени на топлинна и електрическа енергия

Печат

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД  уведомява клиентите си, че с Решение № Ц - 34 от 30.09.2015 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 октомври 2015 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределна цена на топлинната енергия и преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин.Въз основа на горепосоченото решение на КЕВР “Топлофикация - Бургас” ЕАД обявява, че считано от 1 октомври 2015 г. ще прилага цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и електрическата енергия, произведена по комбиниран  начин,  както следва :

 

Месечно отчитане

Печат

Image"Топлофикация - Бургас" ЕАД уведомява своите клиенти, че месечното отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции ще се извърши на 1 октомври 2015 г.

Телефони за информация:

за к-с “Изгрев” и к-с “Зорница” – 056/ 86 00 96

за к-с “Славейков” – 056/ 88 03 11

за к-с “Лазур” и к-с “Бр. Миладинови” – 056/ 81 63 83.

 

Индивидуален договор при условията на "ПИЛОТЕН ПРОЕКТ" за отоплителен сезон 2015/2016г.

Печат

ДОГОВОР №  …………………            по партиден №…….………

 

Днес ………………………  г.  в гр. Бургас между:

 

1.…………………………………………………………………………..……………………

/собственик, титуляр на вещно право на ползване или наемател/

ЕГН………………........…… л.к. № ...................., изд. на .................... от МВР ................... на адрес:…….…………………………………..…….…………..……………………………….... и телефон: ……….………………………., наричан за краткост  КЛИЕНТ и

            2. “Топлофикация - Бургас” ЕАД, със седалище гр. Бургас  кв.”Лозово”,  представлявано от инж. Христин Илиев, в качеството си на Изпълнителен директор, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

чл.1. Ползване на топлинна енергия за отопление при условията на “ПИЛОТЕН ПРОЕКТ” за отоплителен сезон 2015г./ 2016 г.”                    

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

чл.2. “Топлофикация - Бургас” ЕАД се задължава да произведе и достави до АС топлинна енергия, съобразно техническите си възможности.

чл.3. Да извърши разпределение на консумираната от съответната сграда – етажна собственост (СЕС) топлинна енергия и изготви индивидуалната месечна сметка на КЛИЕНТА.

Последна промяна: Вторник, 15 Септември 2015 08:56 продължава>
 


Страница 1 от 42

Анкети

С каква цел посетихте този сайт?
 

Връзки

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Посетители

В момента има 5 посетителя в сайта

Банери

Климатична прогноза - Бургас

Външни новини


Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.