www.toplo-bs.com

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.
Чиста енергия за Вашия дом!

Месечно отчитане

Печат

Image"Топлофикация - Бургас" ЕАД уведомява своите клиенти, че месечното отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции ще се извърши на 31 март 2015 г.

Телефони за информация:

за к-с “Изгрев” и к-с “Зорница” – 056/ 86 00 96

за к-с “Славейков” – 056/ 88 03 11

за к-с “Лазур” и к-с “Бр. Миладинови” – 056/ 81 63 83.

 

Сметки за месец февруари

Печат

Уважаеми абонати!   
Уведомяваме ви, че сметките за топлоенергия за месец февруари 2015 г.  са изготвени и вече могат да бъдат платени на касите на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в ж.к. ”Славейков”, ж.к. “Лазур” и ж.к. “Изгрев”, на касите на "Български пощи" ЕАД, по банков път и чрез системите "ePay", "Easypay", "Transcard" или "iCARD"  (https://
www.icard.bg), както и на касите на RN-TV.

 

Оповестяване на предложение за цени на топлинната енергия за следващия регулаторен период с начало 01.07.2015 г.

Печат

Image

Във връзка с изискванията на чл. 29 от Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, (Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2014 г., в сила от 4.02.2014 г.), и поради изтичане на едногодишния регулаторен период (01.07.2014 - 30.06.2015 г.), “Топлофикация Бургас” ЕАД оповестява, че ще внесе предложение в ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинната енергия през следващия регулаторен период с начало 01.07.2015 г. в размер на 58.13 лв/MWh без ДДС (69.76 лв/MWh с ДДС), при цени на горивата към първото тримесечие на 2015 г.

Последна промяна: Петък, 27 Февруари 2015 15:26
 

Отговор на Комисията за защита на потребителите

Печат

Изх.№Ц-03-718/ 23.02.2015г.

 

ДО:

АСОЦИАЦИЯ НА

ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ОТНОСНО: Ваше писмо, постъпило в Комисията за защита на потребителите с вх. №Ц-03-718 от 23.01.2015г., относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на ЗЗП.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Комисията за защита на потребителите с вх. №Ц-03-718 от 23.01.2015г., Ви представяме следното становище относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП):

ЗЗП има за цел да осигури защита на основни права на потребителите, сред които право на информация за стоките и услугите и право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките. ЗЗП дава защита на всички потребители без да ограничава действието на закона в определени области на правоотношенията с търговците, като правата на потребителите и в областта на топлоснабдяването не са ограничени от закона. Законът за енергетиката не дерогира ЗЗП и наличието на текстове в ЗЗП, които изрично уреждат договорите за отопление, показва нуждата от включването им в обхвата на ЗЗП поради приложимостта им в областта на потребителската защита.

I. ЗЗП не съдържа разпоредби относно видове доказателствени средства, които да се използват в производствата пред КЗП, следователно може да се използват всички позволени от законодателството доказателствени средства при доказване на факти и обстоятелства.

II. Разпоредбите на чл. 47, ал. 2 от ЗЗП се съдържат в раздел „Договори извън търговския обект и договори от разстояние” и не се създава съмнение, че урежда договорите за централно отопление, сключени от разстояние или извън търговския обект. Чл. 57 от ЗЗП изчерпателно изброява случаите, в които потребителите нямат право на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, договорите за централно отопление не са сред изброените случаи.

III. Законът за защита на потребителите забранява доставянето на централно отопление на потребителите срещу заплащане без тяхното съгласие, но те и досега можеха да прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си. Разпоредбата на ЗЗП се отнася до случаите, когато потребителят се е отказал да ползва топлинна енергия в собствения си имот, но по един или друг начин тя  продължава да му се доставя.

Що се отнася до топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата, то отношенията на топлофикационното дружество са не с всеки отделен потребител, т.е. не се доставя тази топлинна енергия на всеки поотделно, а се ползва от цялата етажна собственост, поради което и в случая не може да се приложи разпоредбата на чл. 62 от ЗЗП. Този въпрос е уреден от Закона за енергетиката, като разпоредбата на чл. 153, ал. 6 от ЗЕ беше атакувана от омбудсмана пред Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна, но КС се произнесе с Р

ешение №5 от 22.04.2010 г., с което отхвърли искането. В случая следва да се има предвид, че тези отношения са сложни и не могат да се разглеждат едностранчиво, а трябва да се отчете интереса както на тези потребители, които не желаят да заплащат топлинна енергия, която реално ползват, така и на тези, които продължават да ползват такава.

 

Според Конституционния съд:

Пълен отказ от ползване на топлинна енергия в сграда-етажна собственост може да се извърши само в хипотезата на чл. 153, ал. 2 ЗЕ - чрез прекратяване на топлоснабдяването за отопление на цялата сграда от абонатната станция или от нейното самостоятелно отклонение, когато две трети от собствениците и титулярите на вещно право на ползване не желаят да бъдат потребители на топлинна енергия за отопление и декларират писмено това пред топлопреносното предприятие.

Собствениците и титуляри на вещни права на конкретни имоти са съсобственици на сградната инсталация и на общите части в сградата и следва да поемат припадащата им се част от разходите за топлинна енергия, свързани с тях.

IV. Според чл. 148, ал. 2 от ЗЗП, когато в нормативен акт е предвидено държавен орган да одобрява общите условия на договорите с потребители и последващите изменения в тях, те се изпращат на Комисията за защита на потребителите за становище за наличието на неравноправни клаузи. Държавният орган одобрява общите условия на договорите с потребители само ако Комисията за защита на потребителите одобри предоставените й общи условия и след като прецени, че те не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на тази глава. Този текст от ЗЗП ясно изразява необходимостта от регулирането на съдържанието на общите условия не само от регулатора в съответната област, но и от КЗП, с оглед по-добрата потребителска защита.

Комисията за защита на потребителите ви благодари за оказаното доверие и ви уверява, че при нарушаване на вашите права, предоставени от Закон за защита на потребителите и другите закони, влизащи в рамките на компетентността на КЗП, винаги може да се обърнете за съдействие, информация, извършване на проверка и предприемане на своевременни законоустановени мерки.

 

С уважение,

 

Веселин Златев

/Председател на КЗП/

 

 

Месечно отчитане

Печат

Image"Топлофикация - Бургас" ЕАД уведомява своите клиенти, че месечното отчитане на топломерите и водомерите в абонатните станции ще се извърши на 27 февруари 2015 г.

Телефони за информация:

за к-с “Изгрев” и к-с “Зорница” – 056/ 86 00 96

за к-с “Славейков” – 056/ 88 03 11

за к-с “Лазур” и к-с “Бр. Миладинови” – 056/ 81 63 83.

Последна промяна: Понеделник, 23 Февруари 2015 16:21
 


Страница 1 от 37

Анкети

С каква цел посетихте този сайт?
 

Връзки

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Посетители

В момента има 6 посетителя в сайта

Банери

Климатична прогноза - Бургас

Външни новини


Избрано

Изследвания на Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия (Euroheat & Power) показват, че домакинствата могат колективно да спестят милиарди евро, ако преминат към централно отопление. „Разходите за отопление средно на домакинство ще са с 25 на сто по-ниски в страните на Европейския съюз", казва шефката на асоциацията в Брюксел Сабине Фронинг. Международната агенция за енергията (МАЕ) в Париж също призовава спешно да се разшири обхватът на тези най-щадящи природата доставки на енергия. Те биха намалили бързо увеличаващата се зависимост от петрола и газа, смята президентът на МАЕ Нобуо Танака.